Velké víkendové slevy!!! Velké víkendové slevy!!! Velké víkendové slevy!!!

Organická hnojiva pro půdu a rostliny. Huminové a fulvové kyseliny - půdní detoxikant od těžkých kovů, herbicidů, dusičnanů a t.d.

1 polévková lžíce nahrazuje pytel hnoje!!!

1lžice=pytel

Huminové kondicionéry pro zvýšení úrodnosti půdy.

testovano dle ISO 19822:2018

Půda je povrchová vrstva Země, která se skládá z minerálních a organických látek v pevném, kapalném a plynném stavu (minerály, kameny, voda, plyny, mikroorganismy atd.). 

Úrodnost je schopnost půdy zajistit nutriční potřeby rostlin. Úrodnost půdy závisí na přítomnosti minerálů, humusu, mikroorganismů a dostatečného množství vody a vzduchu.V horní půdní vrstvě se hromadí humus (z latiny humus - země, půda), tmavě zbarvená organická hmota půdy, která je výsledkem rozkladu rostlinných a živočišných zbytků pod vlivem mikroorganismů. Úrodnost půdy závisí na množství humusu.Humus obsahuje maximální množství půdního dusíku, fosforu, síry a významnou část stopových prvků. Čím více je humusu v půdě, tím je půda úrodnější. Za nejúrodnější půdu se považuje černozem s obsahem humusu až 10% celkového objemu půdy.

s11-soderzhaniye-gumusa

Role humusu v půdě.

  • Upevňuje živiny obsažené v půdě ve své struktuře, díky čemuž jsou lépe přístupné rostlinám. 
  • Čím více je humusu v půdě, tím je půda odolnější vůči různým negativním faktorům - nedostatečná vlhkost, vysoké / nízké teploty, náhlé změny teploty, znečištění pesticidy, vodní a větrné eroze atd. To vede ke skutečnosti, že rostliny snáze snášejí všechny výše uvedené stresující faktory.
  • Čím více je humusu v půdě, tím více je v půdě organických látek a to zvyšuje schopnost půdy absorbovat minerální živiny a pomáhá snižovat jejich ztráty.
  • Pod vlivem humusu se půda uvolňuje a strukturuje, což zvyšuje dostupnost vody a vzduchu do půdy.
  • Pod vlivem humusu v půdě dochází ke snížení pohyblivosti toxických sloučenin. 

Nejdůležitější látkou v humusu jsou huminové kyseliny, které obsahují až 50% humusu. 

Huminové kyseliny jsou komplexní směsí přírodních organických sloučenin s vysokou molekulární hmotností, které se vytvářejí během rozkladu odumřelých rostlin pod vlivem mikroorganismů. Jsou rozpustné pouze v zásadách a nerozpustné ve vodě a kyselinách.

Když se rostliny pěstují pod vlivem mechanického zpracování půdy, vodní a větrné eroze půdy, dochází k mineralizaci humusu - ničení a snižování obsahu organických látek v půdě. Snížení obsahu humusu v půdě nevyhnutelně vede ke snížení její úrodnosti a to vede ke snížení výnosů plodin.

Obnovení úrodnosti půdy je důležitou součástí úspěšného ekologického zemědělství. Zkušení farmáři využívají metodu regenerace půdy huminovymi kyseliny, vyrobenými z přírodního Leonarditu, jako účinného způsobu, jak obnovit úrodnost půdy.
 

Regenerator půdy Life Force ® obsahuje min. 50% huminových kyselin. 

s11-tipy-gumusa

Vliv přípravku Life Force ® na půdu a rostliny:

1. Zlepšuje strukturu půdy a přívod vzduchu do půdy. 

2. Doplňuje uhlíkovou rovnováhu v půdě.

3. Pomáhá zvyšovat počet živin v půdě a zpřístupňuje je rostlinám. 

4. Snižuje ztráty dusíku. 

5. Půdní regenerátor má schopnost zadržovat vodu v půdě a chrání rostliny před suchem. 

6. Zlepšuje výživu kořenů rostlin. 

7. Huminové kyseliny jsou maximálně odolné vůči procesu mineralizace (destrukce) organické hmoty v půdě.

 https://www.facebook.com/groups/2608248849484871

Natural Humic Acids pro regenerace 1 kg
Tip Akce
od 147,93 Kč bez DPH
od 179 Kč / ks
250 Kč (až –37 %)
Skladem

Půdní regenerátor který rychlé zvyšuje chemicko-fyzikální a biologické vlastnosti půdy, efektivně rekultivuje půdu. Zdroj bioaktivních huminových kyselin z Leonarditu pro...

Kód: ITL/0002
Natural Humic Acids pro eco 1 kg
Tip Akce
od 147,93 Kč bez DPH
od 179 Kč / ks
250 Kč (až –37 %)
Skladem

Dlouhodobě působící půdní kondicionér ( organické hnojivo na zeleninu) pro zvýšení úrodnosti půd s nízkým obsahem humusu a zlepšení struktury všech typů půd. Zdroj přírodních...

Kód: ITL/0004
Natural Humic Acids pro super gazon 1 kg
Tip Akce
od 147,93 Kč bez DPH
od 179 Kč / ks
250 Kč (až –37 %)
Skladem

Pro založení a údržbu ekologického a bezpečného trávníku Půdní kondicionér (organické hnojivo na trávník) ke zvýšení úrodnosti půdy, speciálně navržený ke zlepšení a obnově...

Kód: ITL/0007
3 položek celkem