Víkendová akce!!! Velké víkendové slevy!!!

Bezpečné a účinné produkty.

                                B012A143-EA58-47E3-BC15-AEC623A4AEA935_small

Life Force je mezinárodní skupina společností, která zahrnuje výrobní podniky, výzkumné a vývojové střediska. 
Life Force studuje huminové kyseliny a jejich praktickou aplikaci v oblasti zdravé výživy rostlin, zvířat a lidí.  Naše výrobky zlepšují kvalitu masa, mléčných výrobků, vajec a produktů z ryb, umožňují zemědělcům dosáhnout vynikající výkonnosti v pěstování rostlin, v chovu hospodářských zvířat a chovu ryb, bez použití antibiotik a růstových hormonů. Je to důležité pro udržitelnost ekosystémů a pro zlepšení zdraví a kvalitu života lidí. Používání technologií a produktů Life Force REASIL ®  je řešením aktuálních problémů zemědělství a ekologie. 

Vytváříme vysoce účinné a ekologické produkty na bázi huminových a fulvokyselin z leonarditu pro různá průmyslová odvětví. Naše výrobky Vám zajistí konkurenceschopnost v chovu hospodářských zvířat, drůbeže, ryb a rostlinné výroby včetně péče o zdraví lidí, zvířat, drůbeže, půdy a rostlin. Snažíme se zůstat lídrem ve výrobě inovativních, ekologických a nákladově efektivních přípravků pro půdu a rostliny a neustále dodáváme vysoce výkonné produkty a služby na zemědělsko-průmyslový trh, které vám umožní dosáhnout maximálního výnosu při nejnižších nákladech při současném snížení negativního dopadu lidské činnosti na životní prostředí. Na základě testu VÚZT v Mezinárodní Testování Drůbeže, s.p. v Ústrašicích naší přípravky Reasil Humic Health a Reasil HumiClean prokázali že splňuji požadavky Göeteborského protokolu a snižuje emisí amoniaku ve stájových prostorách o 26,3% a proto tato technologie uznána jako snižující technologii pro zavedení Zásad správné zemědělské praxe nebo pro Integrované povolení provozu.

Technologie Life Force REASIL ® pomohou vašim výrobkům splnit vysoké standardy veterinární bezpečnosti. Zajistí optimalizaci výrobních nákladů, zvýšení zisků a vysokou spotřebitelskou poptávku.

02 (1)

Inovace, výzkum a vývoj

Standardy : Vyvíjíme nové technologie, které umožňují našim produktům požadovat vysokou kvalitu a splňovat uznávané standardy po celém světě.

Inovace: respektujeme přírodu a snažíme se chránit a zvyšovat její bohatství integrací znalostí a postupů ekologického zemědělství s nejnovějšími technologickými postupy výroby hnojiv. Byli jsme první, kdo zahájil výrobu produktů bez použití klasických syntetických chelatačních činidel, jako jsou EDTA, DTPA a další, což vylučuje nepříznivý vliv na kvalitu plodiny a ekologii životního prostředí. Vyvinuli jsme vlastní jedinečnou technologii pro polykomplexní tvorbu makro-, mezo- a mikroelementů založenou na organické matrici huminových, hydroxykarboxylových a aminokyselin, která umožnila získat vyšší koncentrace živin v hnojivech, aby byla zajištěna jejich vysoká penetrace do rostliny bez rizika fytotoxicity.

 

Výzkum a vývoj: oddělení inovativního vývoje a agronomické podpory společnosti "LIFE FORCE" se skládá z vysoce kvalifikovaných odborníků s rozsáhlou znalostní základnou, která nám umožňuje provádět každoroční testy v různých klimatických pásmech; radí klientům na nejvyšší profesionální úrovni; sponzorovat výzkumné akce, semináře a konference; spolupracovat s výzkumnými středisky, univerzitami, sdruženími na rozšíření produktové řady tak, aby plně vyhovovaly potřebám různých druhů půd a plodin. Spolupracujeme s největšími a nejuznávanějšími laboratořemi a výzkumnými středisky, která nám poskytují služby pro průběžné hodnocení složení a kvalitativních charakteristik výrobků.   А6_AKTIVÁTOR RŮSTU_3-page-001

 Life Force je členem mezinárodních ekologických asociací. Včetně IHSS (Mezinárodní společnost pro huminové látky) IFOAM (Mezinárodní federace hnutí ekologického zemědělství).

 

Kvalita. Zisk. Ekologie.